Portret-paviljoen Duivenvoorde Portrait-pavilion

Maquette van het Portret-paviljoen/model of the Portrait-pavilion (ontwerp/design: Jarrik Ouburg & Paulien Bremmer)

See English version below

Op 16 en 23 oktober, twee opeenvolgende zaterdagen, vormt het eeuwenoude Kasteel Duivenvoorde tussen 12:00 en 20:00 uur het decor voor een experimenteel programma met kunst en live optredens in reactie op de unieke collectie (familie)portretten. Deze twee ‘Dagen van Duivenvoorde’ vinden plaats ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van dit museum.

Middelpunt van deze dagen is het zogenaamde Portret-paviljoen, een ontwerp van architecten Jarrik Ouburg en Paulien Bremmer, waarmee we oude meesterwerken en hedendaagse portretten met elkaar confronteren in de imposante Marotzaal. Hieronder leggen we kort het concept van deze twee dagen én de werking van dit spiegelobject uit.

Meer informatie over het programma volgt op korte termijn, maar noteer bovenstaande data alvast in je agenda.

English

On October 16 & 23, two consecutive Saturdays, the ancient Duivenvoorde Castle will become the setting for an experimental programme full of art and live performances between noon and 8 pm, in reaction the unique collection of (family)portraits. These two ‘Days of Duivenvoorde’ take place on the occasion of the museum’s 50th anniversary.

The focal point during these two days is the so-called Portrait-pavilion, a design by architects Jarrik Ouburg and Paulien Bremmer, enabling the confrontation of old masterpieces and contemporary portraits in the impressive Marotzaal. The following image explains briefly how the two days and the mirror object work.

More information concerning the programme will follow shortly, but make sure you save the dates.

By Michiel — Posted September 26, 2010 — 12,521 Comments