Artikel ArchiNed: Afstandsbediening voor de stad

Michiel van Iersel schreef voor ArchiNed over de augmented reality-app van het NAi en ARCAM:

Over een paar jaar navigeren we allemaal door de stad met een smartphone. De Amsterdamse versie van de mobiele architectuurapplicatie van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) laat daar geen misverstand over bestaan, ondanks de kinderziektes en beperkte gebruiksmogelijkheden. Met je telefoon als afstandsbediening kun je straks door de stad zappen. Maar kan deze technologie het contact tussen mensen en hun omgeving en (daarmee) de kwaliteit van de architectuur vergroten?


Screenshot van UAR op de iPhone met een 3D-animatie van het toekomstige Stedelijk Museum in Amsterdam.

-

Er is al heel veel gesproken en geschreven over UAR, de interactieve mobiele architectuurapplicatie van het NAi. Kortgezegd stelt UAR architectuurliefhebbers in staat om via hun smartphone, zoals bijvoorbeeld de iPhone, plaatsgebonden informatie op te vragen over bestaande, verdwenen of mogelijke (toekomstige) gebouwen. Het werkt heel simpel: je loopt door Amsterdam of Rotterdam en ziet een interessant gebouw, je richt de lens van je smartphone erop en er verschijnt informatie over het betreffende gebouw als laag over het beeld op je scherm.

De letters UAR vormen de afkorting van Urban Augmented Reality, verwijzend naar de technologie die het mogelijk maakt om via een beeldscherm tekst en (bewegend) beeld te bekijken als extra laag over de fysieke wereld om je heen. Vooralsnog kan dat alleen met een smartphone met camera, kompas, GPS en het juiste toepassingsprogramma (ook wel ‘app’, van application, genoemd). Bij de lancering in ARCAM leek een deel van het publiek nog geen afstand te willen doen van het recente verleden, waarin we afhankelijk waren van ons richtingsgevoel, de papieren stadsplattegrond en reisgidsen om niet verdwaald te raken in een stad. Net als met de introductie van sms en e-mail, zal er de nodige tijd overheen gaan voordat iedereen het nut van UAR zal inzien. Uiteindelijk gaat iedereen overstag.

De eerste berichten in de media (zie links onderaan) benadrukken het revolutionaire en speelse karakter van UAR, en terecht. Maar omdat deze jonge technologie nog volop in ontwikkeling is, kampt het met tal van kinderziektes. Als er een tram voorbij komt wordt het magnetische kompas verstoort en vliegt de informatie letterlijk uit beeld. Door de grote belasting raakt je telefoon oververhit en snel(ler) leeg. De beelden zijn hoekig, de schaduwingwerking klopt vaak niet en de beschikbare informatie beperkt zich veelal tot de (bouw)geschiedenis, officiële (pers- en archief-) foto’s en een sobere reeks van namen en data. En verder is er nog de beperking van het kleine beeldscherm en het feit dat de gps-data onnauwkeurigheden bevat, waardoor informatie vaak net naast de beoogde plek wordt geprojecteerd.

Uitgesproken als ‘you are’ roept UAR bovendien de associatie op met andere online media die de gebruiker (jij) centraal stellen en individuele creativiteit stimuleren of op zijn minst suggereren, zoals MySpace en YouTube. Ole Bouman, directeur van het NAi, had het tijdens de lancering in Amsterdam erover dat UAR je in staat stelt om jezelf (terug) te geven aan de stad en, andersom, de stad naar je toe te halen. Dat klinkt mooi, maar is helaas (nog) niet waar.

Het klopt dat je via je touchscreen als het ware direct contact met je omgeving maakt. Maar vooralsnog is de informatievoorziening via UAR nog eenzijdig gericht: de informatie is er door experts op gezet en als gebruiker kun je het oproepen, maar nog niks zelf toevoegen. Het is alsof de stad een uitzending op de televisie is geworden en je telefoon als een soort afstandbediening fungeert waarmee je tussen kanalen of informatielagen kunt schakelen.

De stad als tv waar je doorheen kunt zappen is natuurlijk spannend en leerzaam. UAR zou niet hebben misstaan in sciencefictionfilms uit de jaren 80 en 90 waarin technologie de mens in zijn greep hield, zoals Blade RunnerArtificial Intelligence en The Matrix. Maar het is inmiddels 2010 en het afgelopen decennium heeft meer flexibele en socialere vormen van technologie opgeleverd, van open source software tot sociale media. Het is de tijd van films als The Social Network en experimenten met namen als WikyCity en Micropolis waarbij interactiviteit, collectieve kennis en vrije beschikbaarheid van informatie (open source) centraal staan. De UAR-app heeft wel de potentie om hierop in te spelen, maar is vooralsnog niet veel meer dan een futuristische architectuurgids.

Ondanks alle beperkingen is UAR een belangrijke stap in de ontwikkeling van de transparante en interactieve stad. Wat zouden de volgende stappen kunnen zijn?

Allereerst kan een koppeling worden gemaakt met sociale media, zoals Facebook en Twitter, waardoor gebruikers van UAR aan vrienden en bekenden kunnen laten weten waar ze zijn en wat ze ervan vinden. Internetgigant Google zet ook stappen in deze richting met Google Places, waarmee je kunt aangeven waar je bent en tips en informatie kunt achterlaten voor andere bezoekers van die plek. Ook andere mobiele applicaties, zoals Facebook Places, foursquare en het Nederlandse Feest.je en Nulaz maken het mogelijk om je locatie te delen met anderen, foto’s te uploaden en tegelijkertijd te zien waar je vrienden zijn en wat ze doen. Hiermee kan UAR de sociale interactie tussen gebruikers versterken en mensen stimuleren om commentaar te geven en onbekende plekken te bezoeken.

Een mogelijke volgende stap is de toevoeging van spelelementen aan UAR, waardoor gebruikers gestimuleerd worden om bijvoorbeeld kennisvragen te beantwoorden en andere uitdagingen aan te gaan met een beloning in het vooruitzicht. Het Amerikaanse bedrijf SCVNGR (van ‘scavenger hunt’ of ‘speurtocht’ in het Nederlands) ontwikkelt mobiele sociale games, zoals de National Geographic Trek waarmee gebruikers het hoofdkantoor van National Geographic in Washington kunnen bezoeken en fotograferen om daarmee een leuke beloning te verdienen. Of denk aan Shadow Cities, een nieuwe game waarmee je je eigen buurt kunt veroveren.

Tot slot kan UAR, binnen de huidige grenzen van het bekende en mogelijke, worden uitgebreid met een functionaliteit die het voor gebruikers mogelijk maakt om zelf een voorstel te doen voor veranderingen in de stad, van de hardware (architectuur) tot software (opwaardering van de openbare ruimte). Denk hierbij aan een combinatie van het reeds bestaande Verbeterdebuurt.nl en Architect-toon! van de Waag Society. De smartphone in je hand wordt zo een krachtig instrument, waarmee je niet alleen kunt zappen tussen bepaalde informatielagen, maar bijvoorbeeld ook kunt stemmen op architectonische ontwerpen en stedenbouwkundige plannen of zelf alternatieve voorstellen kunt projecteren op een plek. Afstandbediening, game console en tekentafel in één.

Het gebruik van smartphones en apps neemt een enorme vlucht. Net als andere recente experimenten met augmented reality browsers, zoals de ARtours van het Stedelijk Museum (met augmented reality kunstwerken die alleen te zien zijn via je smartphone), zal het NAi nu de volgende stappen moeten zetten om de UAR-app te kunnen laten groeien. Waar de UAR-app nu vooral nog een interactieve architectuurgids is die werkt als een afstandbediening voor informatie over de stad, liggen de nieuwe mogelijkheden dus met name op het gebied van sociale interactie, gaming en doe-het-zelf-creativiteit. En gezien de indrukwekkende lijst van partners, van architectuurcentra tot gemeenten en architectenbureaus, lijkt er veel animo te zijn voor deze nieuwe manier van informatievoorziening.

Toch is het de vraag of een instituut als het NAi de aangewezen partij is om de ontwikkeling verder te brengen en UAR buiten de kleine groep van early adopters te brengen. Layar, de leverancier van de software voor de UAR-app, brak ook pas echt door toen andere (markt)partijen de technologie gingen inzetten. In Nederland was het bijvoorbeeld de huizensite Funda die alle beschikbare huizen zichtbaar maakte in een layer, zodat je al lopende door je favoriete buurt je droomhuis kunt opsporen. Het is ook heel goed denkbaar dat projectontwikkelaars en makelaars de applicatie zullen gaan inzetten om toekomstige nieuwbouwprojecten aan de man te brengen via een virtuele laag.

De nieuwe toepassingen zoeken ook de grenzen van de architectuur op. Ze geven meer ruimte voor de wensen en eigen invulling van gebruikers en stellen andere eisen aan de presentatie van bouwplannen en ontwerpideeën. De combinatie van assertieve consumenten en interactieve media verandert de rol van de architect en zet het kwaliteitsbegrip op scherp. Het is aan het NAi om te bepalen of het de gebruikers van UAR letterlijk deze macht in handen wil geven.

-

Info

Voor een meer uitgebreide uitleg van de werking van UAR voor je smartphone verwijs ik graag naar de website van het Nederlandse bedrijf Layar, die de basis voor de UAR-app leverde, en naar de beschrijving van de totstandkoming van de applicatie op architectuur.org. Ook is er een goed verslag van de lancering van de Amsterdamse versie van UAR op de website van het Parool beschikbaar en zijn er speciale pagina’s over de UAR-app op de websites van het NAi en ARCAM.

iPhone screenshots van Shadow Cities

By Michiel — Posted December 7, 2010 — 3,701 Comments

Laying a new foundation for arts funding

Being invited by one of the largest private art foundations in The Netherlands, the SNS REAAL Fund, we had the privilege of giving an hour long presentation of not-to-be-missed trends in the fields of the arts, technology and science, followed by a lively Q&A. For this occasion our host had invited the management and staff members from two other foundations, the VSBfonds and the Prins Bernhard Cultuurfonds, in a much appreciated effort to start an inter-organizational exchange of ideas and expertise.

The meeting centered around one question: how can private art foundations stimulate artistic innovation and a vibrant cultural life in the Netherlands in the face of current artistic and technological developments? In our presentation we focused on the forces that shape our world, from the timeless human need for social connection and peer recognition to the unprecedented scale and speed of cultural production and distribution and the unstoppable rise of locative media and augmented reality.

Among many other urgent matters, we discussed the moral and financial implications of ‘digitally born’ art works like Aaron Koblin’s ‘Flight Patterns’ and the ‘commercial creativity’ in projects like Olafur Eliasson’s concept car for BMW. How can foundations avoid a conflict of interest by funding private corporations, without missing out on artistic breakthroughs within the commercial sector? And how can needy artists and cultural institutions benefit from innovative and lucrative consumer-led business models like NIKEiD, an online store for customized Nike-merchandise, and Sellaband, a crowd- or fan-funding website for aspiring musicians?

Our audience assured us that most of these issues had not escaped their attention. Interdisciplinary art projects and public-private partnerships have become very common in recent years. SNS REAAL Fund has supported Streetlab, a platform and festival for young creatives, providing a gateway to (inter)national markets and a professional career. And in Amsterdam, Sellaband and the Amsterdam Fund for the Arts (AFK) announced that they will develop a fan-funding platform for art projects in the near future.

However, a number of challenges still need to be addressed by both public and private art foundations:

  1. Accessibility: opening up the application process to more people by introducing scouts, outreach programs and a (more) search- and user-oriented website that can be navigated easily and that combines prescribed instructions with user generated folksonomies (tagging).
  2. Transparency: using off- and online tools to inform the public on relevant developments and data, like the number of submitted, granted and refused applications or the output of funded projects in terms of visitor numbers or media coverage etc. with the real-time Dashboard of the Indianapolis Museum of Art as an inspiring example.
  3. Knowledge sharing: integrating and disclosing information that will help improve the quality of applications, such as matching tools for applicants that are looking for collaborators, application forms that leave room for comments and tips for future users, and an online market for trade in skills, money and connections.

Given the (other) priorities and limited capacity of these private foundations, we suggested that they should create a new business unit or satellite organization that could function as an independent think tank and advanced R&D lab and certainly would accelerate new developments. There are various instructive examples of organizations that have set up an experimental counterpart, both individually like OMA‘s AMO, Benetton‘s Fabrica and Google Labs, or collectively with the n8‘s play- and fruitful collaboration with the museums in Amsterdam as as a good case in point.

We will continue our conversation with SNS REAAL Fund and we invite everyone with an interest in arts funding (intellectually and/or money-wise) to provide us with new and fresh ideas. In the meantime you can see our travels around the world in 80 slides:

View more presentations from Non-fiction.

By Michiel — Posted January 26, 2010 — 11,064 Comments

Introducing Digitaal Duivenvoorde

As we stated before, we are preparing a series of projects for Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. One of these projects is Digitaal Duivenvoorde, an aggregate of new media applications and social networking interventions we anticipate to roll out in the near future to upgrade the web presence and accessibility of this 13th century family estate. Duivenvoorde intends to open up its collection of family portraits, historical maps and other documents that have already been or soon will be digitised. It also wants to invite people to explore the various historical layers via cutting edge mobile applications like Layar and Foursquare, using augmented reality and game design to engage with our heritage. The project will furthermore dive into face recognition software to create new ways for people to enter the collection via their own public image on social networking sites like HyvesFacebook and Twitter. Last but not least, the deeply rooted family tree of Duivenvoorde will be made interactive, embedding it within the common grounds of current self-portrayal online.

This project is in beta now. We will keep you updated on our proceedings. In the mean time you can follow Duivenvoorde on Twitter.

By Juha — Posted January 25, 2010 — 3,717 Comments

The Medium is the Metropolis

Oakland Crimespotting by Stamen

Oakland Crimespotting by Stamen

“The age of ubiquitous computation is condensing around us even as you read this.  The various systems throughout a modern city that you probably interact with everyday are beginning to maintain persistent memories of their own use, communicate with each other about their status, and even reconfigure themselves based on your dynamic needs.”

This is the opening statement of VURB, a European framework for policy and design research concerning urban computational systems. VURB was founded in July 2009 by our friend Ben Cerveny, design strategist and data visualization theorist, in collaboration with James Burke (Roomware, Narb) and Non-fiction’s Juha van ‘t Zelfde.

“In the same way that social networks and digital representation have had profound consequences on the cultures of print, music, and video, so too will the urban fabric of the city itself be transformed into an information layered, collaboratively shapable medium.”

The VURB foundation, based in Amsterdam in the Non-fiction office at Museumplein, provides direction and resources to a portfolio of projects investigating how our cultures might come to use networked digital resources to change the way we understand, build, and inhabit cities.

“The modern city is built not just upon physical infrastructure, but also patterns and flows of information that are always growing and transforming. We are only now beginning to develop the tools that allow us to see these patterns of information over huge spans of time and space, or in any local context in realtime.

Just as the industrial age transformed cities with the addition of towers to the skyline and far-reaching transit networks, the digital age will bring new urban-scale infrastructure into  everyday experience.  Where the products of industrial urban evolution were huge physical manifestations that celebrated the magnitude of urban culture, the digital era is instead producing equally impressive manifestations that live in the cloud.”

For more information on VURB, visit http://vurb.eu .

By Juha — Posted September 6, 2009 — 4,152 Comments

Competition entry: Collection of Crowds exhibition

Yesterday we submitted our entry for the so-called Fifth Curator Competition, a jont initiative of the British Council and Whitechapel Gallery in London’s East End. The competition brief stated that:

“The Fifth Curator Competition is a unique opportunity for an aspiring curator to select an exhibition of works from the British Council Collection. The winning curator will be given unlimited access to the Collection, which includes over 8,500 key works of British art, and the resulting exhibition will be shown at the Whitechapel Gallery in the vibrant east end of London in April 2010. We are looking for someone who is based permanently outside the UK, who believes they have the passion and knowledge to be a leading curator.

Fifth Curator

Well, that sounds interesting and challenging. But how can you make a selection out of such a vast and varied body of art works? Is it possible to choose from over 8.500 collection items in any authoritative way? And can one deal with the physical limitations of a gallery space, no matter how spatious and elegant? These are the most important questions that we addressed in our exhibition proposal, titled “Collection of Crowds“.

The concept is based on the ideas of James Surowiecki who, in his critically acclaimed book The Wisdom of Crowds, asserts that a diverse crowd is often wiser at making decisions than expert individuals. Collection of Crowds explores whether this concept can be applied to an art collection, raising the question whether a diverse crowd is just as “wise” at evaluating art and making a selection as professional curators.

Collection of Crowds

For our proposal we adopted and combined three highly influential phenomena from the world of (online) media: data visualization, user generated content and augmented reality. Collection of Crowds (hopefuly) will be an exhibition in three consecutive parts:

  1. We first provide a new way to navigate through the collection, comparable to SFMOMA’s ArtScope.
  2. Secondly we enable (online) visitors to choose their favourite work from the collection and to tag, rank, discuss and share it, by applying folksonomies the way that our dear friend Seb Chan is doing to radically open up Sydney’s Powerhouse Museum.
  3. The online process culminates in the actual exhibition, presenting the highest ranking works in each category in an interactive data sphere. You can think of it as an updated version of the Digital Depot by Kossmann.Dejong at Museum Boijmans Van Beuningen, this time adding real time (user generated) data.

By transforming (user generated) data into information, information into knowledge and knowledge into new layers of meaning, we can enrich our understanding of the British Council’s Collection and of the way it is perceived by people. Instead of a ‘grand curatorial decision’, we leave the shaping of the exhibition to the ‘wisdom of crowds’.

The final idea for the exhibition took shape during a lengthy and lively conversation with Ben Cerveny, our ‘digital daddy’ who told us about Karsten Schmidt, a computational designer based in London who builds unique, highly adaptable platforms, installations, services and systems for some well known brands and cultural institutions.  In the event that our proposal is short listed or selected as the winner, we hope to be able to collaborate with both of them.

The (six) short listed applicants will be selected and notified at the beginning of October, so pray for us..

By Michiel — Posted September 5, 2009 — 6,426 Comments